Ízi ebédrendelés adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Megrendelő!

Tájékoztatjuk, hogy a megrendelőlapon megadott személyes adatait az Eatrend Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) – az Ön önkéntesen adott hozzájárulása alapján – „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló 2016. április 27-i EU 2016/679. sz. rendelete (általános Adatvédelmi rendelet – GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”) 6.§ (5) bekezdése alapján megrendelésének teljesítése céljából kezeli.

Személyes adatait az Adatkezelőnek a megrendelés befogadásában és teljesítésében közreműködő munkatársai jogosultak megismerni. Személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személynek.

Adatkezelő informatikai rendszerét és belső eljárási rendjét úgy alakította ki, hogy személyes adatainak megfelelő szintű védelmet biztosítsanak. Személyes adatait az Ön által önkéntesen adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a megrendelést követő 1 hónapig őrizzük. Diéta igénylése esetén pedig 10 évig őrizzük adatait.

Hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja az Adatkezelő elérhetőségére (2730 Albertirsa, Pesti út 65., E-mail: adatvedelem@eatrend.hu) küldött levél útján. Ön jogosult az Adatkezelőtől adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását, tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf. 9) vagy bírósághoz fordulhat.

Figyelem!

Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor mindig kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen adatodat, hanem kérd meg őt, segítsen  neked. A szülői jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni a fenti elérhetőségek egyikén. Ennek érdekében szólj Szüleidnek.

Ha más személy adatait adja meg jelentkezéskor, akkor kérni kell tőle a jelen célból történő adatmegadásra vonatkozó hozzájárulást, amelyet ő szabadon és önkéntesen ad, legyen konkrét és világos. Más esetben nem áll módjában Adatkezelőnek a másik személy adatait  kezelni, a jelentkezést elfogadni.Amennyiben a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulása elmarad, úgy megrendelését nem áll módunkbanteljesíteni.

Elérhetőség
Albertirsa

2730 Albertirsa, Pesti út 65.

e-mail cím:
titkarsag@eatrend.hu

Győr

9024 Győr, Hunyadi út 14/A. – Leier Irodaközpont

e-mail cím:
titkarsag@eatrend.hu